Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Noslēdzies Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā tika saņemti 22 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 9 projekti, piešķirot 80 000 EUR lielu līdzfinansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Pēc konkursa vērtēšanas komisijas izvērtējuma 2023.gada 29.martā, augstāko punktu skaitu un līdzfinansējumu pašvaldības budžeta ietvaros saņēmuši šādi projekti: SKATĪT ŠEIT

Šogad atsaucība piedalīties konkursā bija negaidīti liela. Pieteikti festivālu un lielo kultūras projektu idejas, kuru norise plānota visā Cēsu novada teritorijā. Starp pieteiktajiem projektiem bija gan festivāli un lieli mākslas notikumi, gan starpdisciplināri projekti. Projektu pieteikumi bija kvalitatīvi izstrādāti un visas piedāvātās idejas ir spēcīgi pieteikumi Cēsu novada kultūras programmai. 

Konkursā atbalstu guvuši gan festivāli, kuri Cēsu novadā notiek jau vairākus gadus un sevi pierādījuši ar māksliniecisko kvalitāti, novitāti un augstvērtīgu organizatorisko sniegumu, gan arī jaunas pasākumu idejas, kas bagātinās un dažādos kultūras piedāvājumu Cēsu novadā.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkurss Cēsu novada pašvaldībā tika izsludināts jau ceturto reizi. Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi atlasīt un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu un publiski pieejamu kultūras un starpdisciplināru projektu norisi Cēsu novadā, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā, atbalstot esošo festivālu norisi un veicinot jaunu kultūras tradīciju rašanos.

 

Datums: 2023. gada 4. aprīlis