Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgusies Cēsu novada amatierteātru skate

Noslēgusies Cēsu novada amatierteātru skate
Ik gadu amatierteātru kolektīvi no visas Latvijas piedalās skatēs, kurās tiek novērtēts to sniegums, oriģinalitāte un mākslinieciskā izteiksme. Skates uzdevums ir saglabāt teātra spēles tradīcijas attīstību novados, attīstīt radošumu, veicināt amatierteātru attīstību kā arī popularizēt jaunu iestudējumu formu radīšanu. 
 
10.decembrī un 27.decembrī norisinājās Cēsu novada amatierteātru skate. Kopumā Cēsu novadā darbojas 13 amatierteātri, no kuriem skatē piedalījās astoņi.
 
Uz reģiona skati žūrija izvirzījusi Cēsu teātri ar izrādi I.Tālmane "Kissa" un Mārsnēnu amatierteātri ar izrādi E.Vulfs "Tapiņa atgriešanās". Tāpat žūrija izteikusi atzinības: Madarai Ozoliņai par otrā plāna lomu Cēsu teātra izrādē "Kissa", Inesei Sutai par aktiera darbu Kaives amatierteātra "Aka" izrādē "Ģimenes foto" un Mārsnēnu amatierteātrim par izrādes kostīmiem. 
 
Pirmajā skates dienā žūrijas vērtējumam un skatītāju priekam Amatas Kultūras namā un Cēsu Jaunajā pilī tika izrādītas:
  • Nītaures Kultūras nama amatierteātra izrāde "Vai mana cūka nav pie jums bijusi?" (H.Paukšs), režisore: Ilze Dzerkale;
  • Liepas Kultūras mama amatierteātra "Krams" izrāde "Jetes vilnas zeķes" (A.Niedzviedzis), režisore: Benita Sausiņa;
  • Skujenes amatierteātra izrāde "Muižkundze" (B.Juhņēviča), režisore: Baiba Juhņēviča;
  • Mārsnēnu Tautas nama amatierteātra izrāde "Tapiņa atgriešanās" (E. Vulfs), režisore: Ingrīda Zilgalve;
  • Cēsu teātra izrāde "KISSA" (I. Tālmane), režisore Edīte Siļķēna. 
Pirmajā skates dienā izrādes skatījās un vērtēja žūrija: Inta Kalniņa (Ausekļa Limbažu teātra režisore un vadītāja), Ilze Liepa (aktrise un Cēsu Mazā teātra vadītāja) kā arī Jānis Jurkāns (latviešu rakstnieks un dramaturgs).
 
Otrajā skates dienā, kas norisinājās 27.decembrī skatē, kas norisinājās Raiskuma tautas namā "Auciemmuiža" un Vecpiebalgas Kultūras namā, piedalījās:
  • Vecpiebalgas Kultūras nama amatierteātris "Sumaisītis" ar izrādi "Gājiens ar klibo zirdziņu" (V.Spāre), režisore Inese Pilābere; 
  • Raiskuma amatierteātris "Punkts uz i" ar izrādi "Raganiņu Jāņi" (A.Grīniece), režisore Antra Priedīte; 
  • Kaives amatierteātris "Aka" ar izrādi "Ģimenes foto" (B.Jukņēviča), režisore Baiba Jukņēviča. 
 
Šajā reizē izrādes vērtēja Inta Kalniņa (Ausekļa Limbažu teātra režisore un vadītāja), Ilze Liepa (aktrise un Cēsu Mazā teātra vadītāja) un Valdis Lūriņš (režisors un aktieris). 
 
Sveicam visus amatierteātrus ar dalību skatē!
 
Foto galerija no skatēm apskatāma ŠEIT.
Datums: 2023. gada 28. decembris