Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vidzemnieki aicināti balsot par Vidzemes kultūras prioritātēm 2023.gadā

Vidzemnieki aicināti balsot par Vidzemes kultūras prioritātēm 2023.gadā

Ikviens vidzemnieks aicināts nobalsot par būtiskākajiem kultūras virzieniem reģionā, kuros būs iespējams saņemt finansējumu projektu realizēšanai konkursa ''Vidzemes kultūras programma 2023'' ietvaros, ja finansējums Vidzemes kultūras programmas īstenošanai tiks piešķirts arī nākamajā gadā.

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) un AS ''Latvijas valsts meži'' atbalstīto kultūras programmu reģionos Vidzemes plānošanas reģions gatavojas realizēt jau 16.gadu. Mērķprogrammas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai reģionos, un tās ietvaros būs iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai.

Arī 2023.gadā konkursa nolikums tiks pilnveidots, lai iekļautu tajā aktuālos kultūras virzienus. Tie tiek definēti, balstoties gan uz ekspertu viedokli un plānošanas dokumentiem, gan reģiona iedzīvotāju pausto viedokli. Sabiedrības balsojuma rezultāts būs svarīgs konkursa nolikuma veidošanā, definējot kultūras prioritātes, kurās būs iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus, ja Vidzemes plānošanas reģions būs konkursa īstenotājs arī 2023.gadā. Kultūras mērķprogrammu reģionos izsludina VKKF, ik gadu no jauna lemjot par konkursa realizētājiem.

Lai paustu viedokli, ikviens aicināts aizpildīt aptauju, norādot līdz trim nozīmīgākajām kultūras prioritātēm, kas šķiet būtiskas kultūrā Vidzemē nākamajā gadā. Tās aptver tādas jomas kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kultūras jaunrade, sabiedrības iesaiste kultūras procesā, kultūrizglītība, bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība, novadpētniecība, materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kā arī vienotais kultūras un dabas mantojums. Aptauja aizpildīšanai pieejama līdz 2023.gada 8.janvārim ŠEIT.

Pagājušajā gadā viedokli par kultūras prioritātēm pauda 624 cilvēki. Balsošanā piedalījās Vidzemes kultūrvēsturiskā novada iedzīvotāji. Visaktīvākie bija cilvēki no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes un Valmieras novadiem. Par nozīmīgākajām tika atzītas 3 prioritātes, kuras tika iekļautas konkursa nolikumā: bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē.

Vidzemes plānošanas reģions par svarīgu uzskata sabiedrības iesaisti to jautājumu lemšanā, kas skar tās intereses. Apkopotā informācija novērtējuma aptaujā par iepriekš īstenoto kultūras prioritāšu balsojumu liecina, ka vairums atzinīgi novērtē iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā kultūras prioritāšu noteikšanā un saskata to kā labu veidu, lai noteiktu pieejamo kultūras piedāvājumu.

Ar apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīties 2023.gada janvārī Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

2022. gadā konkursam ''Vidzemes kultūras programma'' pavisam tika iesniegti 144 projektu pieteikumi par kopējo summu 591 345,65 EUR. Finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņēma 47 projekti, piešķirot 127 110,00 eiro. Iesniegto un atbalstīto projektu pieteikumi pārstāvēja visas trīs balsošanā balsu pārsvaru ieguvušās un sabiedrības izvirzītās prioritātes.

Papildus informācijai: Lelde Ābele, Vidzemes kultūras programmas koordinatore (29266757, lelde.abele@vidzeme.lv), Eva Meijere, Vidzemes kultūras programmas koordinatore (25665567, eva.meijere@vidzeme.lv).

Datums: 2022. gada 15. decembris