Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā saimniecības vadītāju muzeju apvienībā "Orisāre"

Aicina darbā saimniecības vadītāju muzeju apvienībā "Orisāre"

Cēsu novada pašvaldības
iestāde “Kultūras pārvalde”
aicina darbā
Muzeju apvienības “Orisāre” saimniecības vadītāju 
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • plānot nekustamā īpašuma racionālu izmantošanu un uzturēšanu, kā arī uzturēšanas nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus;
 • plānot un vadīt MA “Orisāre” ikdienas saimnieciskos darbus;
 • nodrošināt tehniskā atbalsta funkcijas visiem MA “Orisāre” muzejiem un Krājuma daļai;
 • plānot nepieciešamos remontus un kontrolēt to izpildi;
 • piedalīties infrastruktūras objektu attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā;
 • kontrolēt saimniecisko līgumu izpildi;
 • plānot saimnieciskos darbus, noteikt ar tiem saistītās izmaksas;
 • pārzināt un kontrolēt materiālo vērtību krājumus, apkopot informāciju par nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, organizēt un nodrošināt saimniecības preču un pakalpojumu iegādi;
 • sistemātiski pārbaudīt inventāra tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā sastādīt norakstīšanas aktus, nodrošināt inventāra tehnisko apkopi un remontu;
 • amata kompetences ietvaros piedalīties MA “Orisāre” darba grupu darbā;
 • veikt palīgstrādnieka pienākumus - piedalīties muzeju teritoriju sakopšanas darbā un veikt vienkāršus ēku un telpu labošanas un remonta darbus;
 • amata pienākumu veikšanai sadarboties ar Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Saimniecības nodaļu, saskaņot un kopīgi plānot nepieciešamo Vecpiebalgas Saimniecības darbinieku resursu izmantošanu muzeju ēku un teritoriju uzturēšanai.

 
Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • vidējā profesionālā vai profesionālā augstākā izglītība;
 • zināšanas un praktiska pieredze ar amata pienākumu izpildi saistītajās jomās ne mazāk kā 2 gadi;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas organizatora spējas un prasme racionāli organizēt savu laiku un pieņemt lēmumus;
 • komunikabilitāte un pašiniciatīva;
 • izpratne par muzeju darbību, to kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmību;
 • sekošana labās prakses piemēriem muzeju saimniecības uzturēšanas jautājumos;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • zināšanas un prasmes Darba aizsardzībā un Ugunsdrošībā;
 • gatavība un spēja veikt fizisku darbu.

 
Piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • interesantu, ļoti dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu 950,00 EUR mēnesī (bruto) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • darba vietu Vecpiebalgā;
 • individuālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • atsaucīgus, profesionālus un azartiskus kolēģus.

Pieteikumu, kurā iekļauta motivācijas vēstule (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo profesionālo pieredzi) un dzīves gaitas apraksts (CV),  ar norādi “Muzeju apvienības “Orisāre” saimniecības vadītāja amata konkursam” lūdzam sūtīt uz e-pastu kultura@cesunovads.lv vai nogādāt Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” birojā Raunas ielā 12-1, Cēsīs klātienē vai pa pastu līdz 2023.gada 31.martam. Papildus informācija par vakanci pa tālruni 26131784.
 
Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”, Raunas iela 12-1, Cēsis, LV4101, tālr. +37125474566, kultura@cesunovads.lv Personas datu apstrādes nolūks ir darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Privātuma politika".

Datums: 2023. gada 22. marts