Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina uz bezmaksas mācībām "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)"

Aicina uz bezmaksas mācībām "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 32 stundu bezmaksas mācībām "Integrētā augu audzēšana (augļkopība)".

Mācības notiks četras dienas - 07., 14., 20. un 22. septembrī.

Mācību norises vieta: Cēsīs, Bērzaines ielā 5, bet praktiskās nodarbības notiks dažādās augļkopības saimniecībās (ZS "Abullāči", ZS "Jaunbrēmeles", ZS "Baiciems" u.c.).

Mācību programmā:

  • Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai;
  • augsnes apstrāde un sagatavošana augļu dārza ierīkošanai;
  • stādu kvalitāte;
  • augu mēslošana integrētajā augļkopībā;
  • augu mēslošanas plānošana, mēslojumu veidi un lietošana;
  • kaitīgie organismi augļkopībā, kaitīgo organismu ierobežošana, augu aizsardzība;
  • ražojoša un veselīga augļu dārza kopšana;
  • šķirņu izvēle u.c.

Lektore: Valentīna Pole, Agronomijas zinātņu doktore

*Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Uz praktiskajām nodarbībām saimniecībās tiks nodrošināts kopīgs autobuss.

Mācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par mācību kursa apguvi.

Mācību dalībniekiem jāpiedalās visās mācību dienās.

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 1.septembrim

Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS:

Zvanot vai rakstot:

  • Dace Kalniņa - dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477; 
  • Gunda Kazerovska - gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Datums: 2022. gada 26. augusts