Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām pieteikties palīdzībai privāto ceļu tīrīšanai ziemā; paplašināts palīdzības saņēmēju loks

Aicinām pieteikties palīdzībai privāto ceļu tīrīšanai ziemā; paplašināts palīdzības saņēmēju loks

Oktobra Cēsu novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi, kas turpmāk paredzēs iespēju pieteikties palīdzībai privāto ceļu tīrīšanai no sniega ne tikai vientuļiem pensionāriem un mājsaimniecībām, kurās ir personas ar invaliditāti, bet arī personām, kuras nonākušas ārkārtas vai krīzes situācijās.

Lai pieteiktos palīdzībai, aicinām jau laikus iesniegt pieteikumu savā apvienības pārvaldē (Cēsu un Vaives pagasta iedzīvotājiem - Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē). Sniedzot iesniegumu, jāuzrāda pensionāra vai invaliditātes apliecība. Iesniegumā jānorāda mājīpašuma, kurā persona dzīvo, adresi un pievedceļa garumu kilometros.

Palīdzība tiek sniegta personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada pašvaldībā, ja tās ir:

  • vientuļas pensijas vecuma personas;
  • no mājsaimniecībām, kurās ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, vai bērns ar invaliditāti;
  • nonākušas ārkārtas vai krīzes situācijās;
  • personas, kuras īpašas sociālās situācijas dēļ nespēj saviem spēkiem nodrošināt privātā ceļa sniega tīrīšanu un to apliecina Cēsu novada Sociālā dienesta atzinums.

Atgādinām, ka palīdzība tiek piešķirta kārtējai ziemas sezonai un pieteikums jāiesniedz katru gadu.

Pieteikumu var iesniegt:

  • klātienē - pašvaldības klientu apkalpošanas centros;
  • nosūtot pa pastu;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegums e-pastā;
  • portālā epakalpojumi.cesis.lv vai e-adresē.

Lai nodrošinātu operatīvāku iesniegumu izskatīšanu, aicinām tam pievienot klāt pensionāra vai invaliditātes apliecību. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvarojuma apliecinājums.

Palīdzība neietver privātīpašuma pagalmu un iekšējo ceļu tīrīšanu no sniega.

Ar Cēsu novada domes 2023.gada 12.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Cēsu novadā” var iepazīties ŠEIT.

Iesniegums palīdzības saņemšanai par privāto ceļu tīrīšanu Cēsu novadā pieejams ŠEIT.

Datums: 2023. gada 27. oktobris