Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināta Piebalgas muzeju apvienības darbības un attīstības stratēģija 2023. – 2027.gadam

Apstiprināta Piebalgas muzeju apvienības darbības un attīstības stratēģija 2023. – 2027.gadam
Cēsu novada domes deputāti apstiprinājuši Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" darbības un attīstības stratēģiju 2023. – 2027.gadam.
 
Stratēģijā var iepazīties ar līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, turpmākajiem mērķiem un prioritātēm sekmīgai un ilgtspējīgai attīstībai atbilstoši muzeja misijai.
 
Stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un tā ir saskaņota ar Cēsu novada kultūras attīstības stratēģiju 2030.
 
Attīstības stratēģijā noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes: 
  • Brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja "Kalna Kaibēni" atjaunošanas projekta izstrāde un realizācijas sākšana;
  • krājuma priekšmetu konservācija un restaurācija;
  • infrastruktūras uzlabojumi, ņemot vērā īpaši apmeklētāju ar īpašām vajadzībām, ērtības;
  • kvalitatīvu, misijai un sabiedrības vajadzībām atbilstošu muzeja programmu, pasākumu piedāvājums.
 
"Orisāre" vadītāja Līva Grudule uzsver: "Piebalgas muzeju stratēģija būs labs pamats turpmāko piecu gadu darbam. Skaidri apzinoties, ka īpaši infrastruktūras jomā darāmā ir vairāk nekā piecu gadu periodā iespējams paveikt, tomēr identificējām problēmas, kas jārisina. Memoriālās ēkas jaunākas nepaliek, tāpēc lai tās cienīgi uzturētu un atjaunotu, nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. To piesaistīšana ir ne tikai muzeju, bet arī pašvaldības viena no būtiskākajām rūpēm."
 
Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre" ir Cēsu novada pašvaldības iestāde, kas dibināta 2006.gadā. Iestādē apvienoti četri memoriālie muzeji - Antona Austriņa memoriālais muzejs "Kaikaši", Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni", Kārļa Skalbes memoriālais muzejs "Saulrieti" un Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs "Jāņaskola". Muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde.
 

Dokumenti

Datums: 2022. gada 15. augusts