Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināti saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alauksta un Ineša ezerā

Apstiprināti saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alauksta un Ineša ezerā
Lai veicinātu regulāru zivju krājumu papildināšanu un zivju krājumu racionālu izmantošanu, kā arī ierobežotu vērtīgo zivju sugu ieguvi, Cēsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Alauksta un Ineša ezerā.
 
Saistošie noteikumu mērķis ir noteikt licencētās makšķerēšanas kārtību, ierobežojumus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību, maksu par licencēm un citus nosacījumus licencētai makšķerēšanai Alauksta un Ineša ezerā.
 
Ieviešot licencēto makšķerēšanu, būtiski uzlabojas kontroles un uzraudzības darbs, kā arī tiek iegūti līdzekļi, lai kaut daļēji segtu ar ūdenstilpes uzturēšanu un attīstību (uzraudzība, apsaimniekošana, zinātniskie pētījumi, zivju resursu pavairošana u.tml.) saistītos izdevumus.
 
Bezmaksas licences un licences par samazinātu maksu makšķerēšanai Alauksta un Ineša ezerā pieejamas: 
  • Alauksta un Ineša ezera piekrastes zemju īpašniekiem;
  • bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem;
  • personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
  • politiski represētajām personām;
  • personām ar invaliditāti;
  • personām no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes
  • apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.
 
Licencēto makšķerēšanu Alauksta un Inešu ezerā organizē biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība". Aktuālā informācija par licenču tirdzniecību norādīta interneta saitē www.rivergauja.com
 
Licencētā makšķerēšana tiks ieviesta no 2024.gada 1.maija. Licences iespējams iegādāties www.manacope.lv 
 
Izstrādājot nolikumus, tika ņemti vērā SIA "Saldūdeņu risinājumi" 2023.gadā veiktie zinātniskie pētījumi Alauksta un Inešu ezerā. Pirms nolikumu izstrādes tika apkopoti un izskatīti veiksmīgi licencētās makšķerēšanas paraugi Latvijā, kā arī organizētas iedzīvotāju tikšanās, kā rezultāta, izstrādājot nolikumus, ņemti vērā arī sabiedrības ieteikumi.
 
Ar nolikumiem iespējams iepazīties šeit:
Datums: 2024. gada 30. aprīlis