Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināti zvejas limiti un zvejas licenču izsniegšanas kārtība Cēsu novada ūdenstilpēs

Apstiprināti zvejas limiti un zvejas licenču izsniegšanas kārtība Cēsu novada ūdenstilpēs

Cēsu novada dome apstiprinājusi noteikumus par zvejas limitu noteikšanu un zvejas rīku licenču piešķiršanu Cēsu novada ūdenstilpēs, un zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu. Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk maksa par zivju tīkla katriem 5 metriem būs 2,85 EUR, savukārt maksa par zivju murda ar sētu līdz 30 metriem izmantošanu – 9,96 EUR.

Apstiprināti zvejas rīku limiti sekojošos publiskajos ezeros:

  • Alauksta ezerā (Taurenes un Vecpiebalgas pag.) zvejas tīklu garums 3465 metri;
  • Ilzes ezerā (Taurenes pag.) zvejas tīklu garums 150 metri;
  • Nedža ezerā (Inešu pag.) zvejas tīklu garums 245 metri;
  • Stupēnu ezerā (Taurenes pag.) zvejas tīklu garums 105 metri;
  • Tauna ezerā (Vecpiebalgas pag.) zvejas tīklu garumus 250 metri;
  • Taurenes ezerā (Taurenes pag.) zvejas tīklu garums 120 metri;
  • Zobola ezerā (Vecpiebalgas pag.) zvejas tīklu garums 300 metri.

Ņemot vērā, ka Mazā Bauža un Lielā Bauža ezeri atrodas uz Cēsu un Valmieras novadu robežas, pašvaldības noslēgušas savstarpēju vienošanos par zvejas rīku limita sadali divās vienādās daļās, paredzot katrai pašvaldībai piešķirt limitu:

  • Lielā Bauža ezerā (Raiskuma pag.) zvejas tīklu garumu 175 metri;
  • Mazā Bauža ezerā (Raiskuma pag.) zvejas tīklu garumu 95 metri.

Saskaņā ar Mazuma ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kuri izstrādāti 2016.gadā, Mazuma ezerā zvejas rīku izmantošana nav atbalstāma. Tāpat arī, lai Ineša ezerā saglabātu zivju resursus, arī turpmāk šajā ezerā zvejas rīku izmantošana netiks atļauta.

Informāciju par zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu un zvejas atļauju (licences) un zvejas žurnālu izsniegšanu, var iegūt apvienību pārvaldēs un Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs.

 

Datums: 2022. gada 21. jūnijs