Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums, struktūra un amata vienības

Cēsu novada dome apstiprinājusi Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikumu, struktūru un amata vienības. 

Lai nodrošinātu vienotu kultūras pārvaldību, veicinātu kultūras pieejamību novada iedzīvotājiem un Cēsu novada pašvaldībā kopumā, turpinās darbs pie vienotas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” izveides. 

Kultūras pārvaldes struktūrā iekļauti Cēsu novada akreditētie muzeji, kultūras nami (tautas nami, saieta nami) un amatniecības centri. 

Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikums ietver tādas funkcijas un uzdevumus, kas paredz rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālās kultūras un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un tautas jaunradi, veicinot kultūras attīstību Cēsu novadā.

Pārvaldes nolikums stāsies spēkā ar šī gada 1.septembri, kad darbu uzsāks pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. 

Pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikums skatāms ŠEIT, struktūra ŠEIT
 

 

Datums: 2022. gada 20. jūnijs