Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu aktivitāšu nedēļa Vecpiebalgā

Bērnu aktivitāšu nedēļa Vecpiebalgā

Ar prieku varam paziņot, ka par tradīciju kļuvušas Vecpiebalgas apvienības pārvaldes rīkotās dienas nometnes vasarā, kas ieguvušas lielu atsaucību bērnu un jauniešu vidū.

Vecpiebalgā tās šogad tiks organizētas no 12. līdz 16. jūnijam. Dienas nometne būs lieliska iespēja pavadīt vasaru aktīvi, spēlējot spēles un radoši darbojoties. 
 
Nometnes mērķis ir sapulcināt un saliedēt Vecpiebalgas apvienības pārvaldes bērnus, un veicināt aktīvu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Ar neformālās izglītības metodēm, neformālā gaisotnē tiks veicinātas ciešākas saites un draudzību starp Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes piecu pagastu bērniem.

Darbošanās notiks brīvā dabā, jauniešu centra ''Balgas Strops" telpās, kā arī paredzēti izbraukumi un pārgājiens. Caur komandas spēlēm un dažādu prasmju izkopšanu, bērniem tiks audzinātas tādas vērtības kā - cieņa vienam pret otru, cieņa pret dabu un novadu. Ar aktivitāšu palīdzību nometne veicinās bērnu personības izaugsmi un tiks apgūtas jaunas prasmes dažādās radošajās darbnīcās. 

Cēsu novada Vecpiebalgas pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa parūpēsies, lai jūsu atvasēm šī būtu neaizmirstama un aktīva vasaras nedēļa! 
 
Pieteikšanās līdz 7. jūnijam, aizpildot anketu ŠEITLai pieteiktos, bērnam vai jaunietim jābūt deklarētam Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā.  Nometne paredzēta bērniem vecumā no 8 līdz 13 gadiem. 

Apstiprinājums par dalību tiks nosūtīts uz likumiskā pārstāvja e-pastu, ietverot informāciju par dienas nometnes plānu, saistošajiem jautājumiem, noteikumiem pēc pieteikšanās noslēguma 8.jūnijā. 

 Augustā tiks organizēta dienas nometne Dzērbenē. 
 
Organizē: Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa. 
 

 

Datums: 2023. gada 17. maijs