Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bezmaksas mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Bezmaksas mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 16 stundu bezmaksas mācībām bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekus un apsaimniekotājus “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Mācības notiks 6. un 13. septembrī Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un Cēsu apkārtnes bioloģiski vērtīgo zālāju pļavās.

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās. Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

  • zvanot vai rakstot - Dacei Kalniņai 28381477, dace.kalnina@llkc.lv,
  • Gundai Kazerovskai  26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Programma ŠEIT.

Informējam, ka saimniekiem, kuriem uzņemtas vai pārņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības zālāji), tad ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.maijam jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) var pilnvarot uz apmācībām citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.

Ja nosacījums par apmācībām nav izpildīts – BDUZ atbalsts 2022.gadā tiks samazināts par 50%.

Datums: 2022. gada 26. augusts