Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Biznesa ideju aktivitātei Vidzemes reģionā izsludināta noslēdzošā kārta

Biznesa ideju aktivitātei Vidzemes reģionā izsludināta noslēdzošā kārta

VIdzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta "Uzņēmējdarbība Vidzemē" ietvaros tiek īstenota aktivitāte "Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi", kam izsludināta trešā pieteikšanās kārta. Idejas iespējams iesniegt līdz 2.oktobra plkst.22.00, aizpildot ANKETU un sūtot to uz uznemejdarbiba@vidzeme.lv.

Pirms pieteikuma iesniegšanas iespējams konsultēties pie uzņēmējdarbības ekspertes Ritas Sprindžukas, lai saņemtu ieteikumus savas uzņēmējdarbības attīstības prioritāšu saplānošanai, kas ļaus veiksmīgāk sagatavot pieteikumu  dalībai aktivitātē. Lai saņemtu konsultāciju, spied šeit: https://ej.uz/uznemejdarbibaskonsultacija

Līdz šim visbiežāk ideju autori ir pieteikušies biznesa modelēšanas un inovāciju vadības atbalstam un dizaina stratēģijas izstrādes atbalstam. 

Aktivitātes ietvaros tiks piedāvātas apmācības un praktiskas konsultācijas tehniski ekonomiskajā priekšizpētē, rūpnieciskajos pētījumos, eksperimentālajā izstrādē, produkta rūpnieciskā dizaina izstrādē, jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādē, biznesa modeļu un inovāciju vadības attīstībā uzņēmumā. Svarīgi, ka katrs pretendents var pieteikties vienai atbalsta aktivitātei. Iepazīsties ar aktivitātes nolikumu ŠEIT.

Šīs aktivitātes mērķis ir tieši jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā Vidzemē, kas ir viens no projekta uzdevumiem un tās ietvaros tiks nodrošināts atbalsts specifiskām apmācībām un praktiskām konsultācijām idejas attīstībai. Lai veicinātu izpratni par aktivitāti, jūnija noslēgumā tiks organizēts arī informatīvs tiešsaistes seminārs, kurā tiks runāts par biznesa ideju attīstību un dažādiem citiem jautājumiem, kas interesentiem radušies pieteikuma izstrādes procesā. Informācija par semināru sekos.

Jāņem vērā, ka piesakoties dalībai faktiskā atbalsta uzsākšana notiks pēc līguma slēgšanas un VPR tirgus izpētes vai iepirkuma veikšanas. Provizoriskais aktivitātes atbalsta uzsākšanas termiņš ir 2023.gada oktobris līdz novembris. Apmācību un praktisko konsultāciju termiņš ir četri mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 20.martam. Finansējumu šajā aktivitātē atbalstāmo darbību ietvaros piešķir kā de minimis atbalstu.

Aktivitāti organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs projektā "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā", ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildu informācijai: Laima Engere-Levina, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja, e-pasts: laima.engere@vidzeme.lv

 

Datums: 2023. gada 20. septembris