Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gaujā un tās baseina upēs noteikts lašveidīgo zivju saudzēšanas laiks

Gaujā un tās baseina upēs noteikts lašveidīgo zivju saudzēšanas laiks

No 1.oktobra līdz 31.decembrim Gaujā un tās baseina upēs noteikts lašveidīgo zivju saudzēšanas laiks.

Aicinām sabiedrību iesaistīties lašveidīgo zivju saglabāšanā. Sastopoties ar pārkāpējiem vai konstatējot negodprātīgu rīcību, lūdzam nekavējoties informēt:

Cēsu novada pašvaldības policija – 8911 (24/7) vai Cēsu novada mobilajā lietotnē"Cēsu novads"
Valsts vides dienests - 26338800 vai mobilajā lietotnē "Vides SOS"
Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība – 25442000 (24/7)

Šai periodā atsevišķās Cēsu novada ūdenstilpēs aizliegts makšķerēt:

Upe

Posms

Makšķerēšanas ierobežojumi

Gauja

no ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Paideru HES

no 1. oktobra līdz 31. decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

Brasla

no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

Amata

no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

Kumada

no ietekas Amatā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai

no 1.oktobra līdz 31. decembrim

Lenčupe

no ietekas Gaujā līdz Kalna dzirnavu aizsprostam

no 1.oktobra līdz 31. decembrim

Līgatne

no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Šķēpeļu dzirnavu aizsprostam

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

Rauna

no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz dzirnavu aizsprostam Raunā

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

Raunis

no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

Strīķupe

visā garumā

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

 

Vaive

no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam

no 1. oktobra līdz 31. decembrim

 

 

Datums: 2023. gada 5. oktobris