Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ielu tirdzniecības kārtība un nodevas

Ielu tirdzniecības kārtība un nodevas

Cēsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 38 ''Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā''. Noteikumu apstiprināšana nodrošinās vienotu kārtību, kādā turpmāk tiks organizēta tirdzniecība Cēsu novadā.

Tirdzniecības atļauju dalībnieks var saņemt aizpildot iesniegumu brīvā formā vai izmantojot pašvaldības vai apvienību pārvalžu izstrādātos iesniegumu paraugus. Tirgotājs aizpildītu iesniegumu iesniedz klātienē kādā no Cēsu novada apvienības pārvaldēm vai Cēsu novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi vai eAdresi, vai pašvaldības e-pakalpojumu vietnē.

Turpmāk tirdzniecības nodevas tiek piemērotas visiem tirgotājiem un pašvaldības noteiktām preču un produktu vai pakalpojumu grupām.

Vairākām iedzīvotāju grupām piemērots nodevas atvieglojums 50% apmērā:  
  • novadā deklarētiem pensionāriem;
  • novadā deklarētām personām ar III grupas invaliditāti;
  • novadā deklarētām personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

Gadījumus, kuros nodeva netiek piemērota, skatīt saistošajos noteikumos ŠEIT.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā apstiprinātās publiskās ielu tirdzniecības vietas un tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas skatīt ŠEIT.

Datums: 2022. gada 28. novembris