Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludina šī gada otro Cēsu novada kultūras projektu konkursu

Izsludina šī gada otro Cēsu novada kultūras projektu konkursu

Pašvaldības aģentūra ”Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina otro 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursu, kurā pieteikumus savu ideju īstenošanai visā Cēsu novada teritorijā var iesniegt kultūras organizācijas un radoši ļaudis. 

Kopējā summa, kas paredzēta šim projektu konkursam ir 15 000 EUR. Viens projekts var saņemt līdzfinansējumu līdz 1000 EUR. Otrajā 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursā prioritāri tiks atbalstīti kultūras projekti, kurus plānots īstenot, sadarbojoties vairākām Cēsu novada kultūras organizācijām un kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt vietējo kopienu iedzīvotājus. Konkursā var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus: mūzikas koncertus, izstādes, teātra izrādes, grāmatu izdošanu, radošās darbnīcas, apkaimju svētkus, u.c.

Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas jāatspoguļo izmaksu tāmē. Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas (radošās un nevalstiskās organizācijas u.c.) un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji.

Cēsu novada kultūras projektu konkursā uz līdzfinansējumu var pretendēt projektu idejas, kuras plānots īstenot Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Projektu pieteikumi ”Cēsu Kultūras un Tūrisma centram” jāiesūta vai jāiesniedz līdz š.g. 12.jūlijam pl. 9.00. Pieteikumus var iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv ar norādi ”Cēsu kultūras projektu konkursam”. Ja tas nav iespējams, var iesniegt pieteikumu papīra formātā Cēsīs, Baznīcas laukumā 1, iepriekš zvanot uz tel.nr. 28307186, lai norunātu konkrētu tikšanās laiku. Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz cesis@cesis.lv.

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 25770498 vai rakstot uz e-pastu
kristine.maleja@cesis.lv.

 

Datums: 2022. gada 20. jūnijs