Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzdalības budžeta projektu konkursā lielāko atbalstu gūst idejas par sporta laukumu atjaunošanu Jāņmuižā un Līgatnē

Līdzdalības budžeta projektu konkursā lielāko atbalstu gūst idejas par sporta laukumu atjaunošanu Jāņmuižā un Līgatnē

Noslēdzies Cēsu novada iedzīvotāju balsojums 2024.gada līdzdalības budžeta projektu konkursā. Kopumā par 14 idejām saņemtas 3 640 balsis, lielāko atbalstu gūstot idejām par sporta laukuma izveidi Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē un sporta un atpūtas infrastruktūras atjaunošanu Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas parkā.

Sadarbībā ar ideju iesniedzējiem projektus izstrādās un pilnveidos, precizējot to kopējās izmaksas. Paredzams, ka abu projektu kopsumma nesasniegs 30 000 EUR, tāpēc nepilnā apmērā tiks atbalstīta arī Disku golfa parka izveide Spārē. Cēsu novada pašvaldība sazināsies individuāli ar katra pieteikuma iesniedzēju, lai par pieejamo finansējumu projektus īstenotu pēc iespējas pilnvērtīgāk.

Lai arī balsojuma vietnē balso.cesunovads.lv saņemtas vairāk nekā 5 000 balsis, konkursa nolikums paredz, ka par idejām var balsot persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) veiktās balsojuma pārbaudes secināts, ka derīgas ir 3 640 balsis, kas ietekmējis konkursa trešās vietas rezultātus.

Konkursa rezultāti:

 1. Sporta laukuma izveide Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē – 1014 balsis;
 2. Sporto un atpūties Jauno Līderu vidusskolas parkā – 778 balsis;
 3. Disku golfa parks Spāre — azartiska atpūta ainaviskajā Cēsu novadā!  – 330 balsis;
 4. Gaismas stari Skujenē – 294 balsis;
 5. Disku golfs Piebalgā! – 188 balsis;
 6. Bērniem būt aktīviem! – 178 balsis;
 7. Pirmskolas rotaļu laukuma rekonstrukcija – 155 balsis;
 8. Bibliotēka - zināšanu un tikšanās centrs Līvos – 151 balsis;
 9. Klabes meža parks. Aktīvās atpūtas vieta Mārsnēnos – 149 balsis;
 10. Āra tenisa galdi un atpūtas soli un velo novietnes - Taurenes, Dzērbenes un Vecpiebalgas sporta infrastruktūras uzlabošanai – 127 balsis;
 11. Pa, pa, pa…! (Pasēdi, paskaties, padomā Piebalgā!) – 125 balsis;
 12. Glābšanas stacijas peldvietās Cēsu novadā – 85 balsis;
 13. Bērnu rotaļu un atpūtas laukums – 44 balsis;
 14. Festivāla ielas apzaļumošana un labiekārtošana – 22 balsis;

Līdzdalības budžeta projektu konkursa mērķis ir veicināt un nodrošināt Cēsu novada iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Līdz ar sabiedrības iesaisti konkursā, pašvaldībai ir iespēja ne tikai īstenot konkursā iesniegtās idejas, bet arī gūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem Cēsu novada infrastruktūrā.

Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, savukārt ieguldījumus citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā – gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas. Viena projekta realizācijai 2024.gadā piešķirti ne vairāk kā 15 000 EUR. Kopējais konkursā pieejamais finansējums – 30 000 EUR.

Vairāk par iesniegtajām idejām lasi balso.cesunovads.lv.

Pateicamies ikvienam par iesaisti, iesniedzot idejas un lemjot par tām, kopīgi veidojot Cēsu novadu par izcilu vietu dzīvei!

Datums: 2024. gada 24. maijs