Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Zvārguļi", Dzērbenes pagastā zemes nomas tiesību izsole

2023.gada 2.jūnijā plkst.9.15 “Pilī”, Dzērbenē Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma Zvārguļi”, Dzērbenes pagastā Cēsu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4250 004 0059 2.7 platībā.

Izmantošana atbilstoši Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 67.50 EUR (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 2.50 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2023.gada 2.jūnijā plkst.8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centros vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Papildu informācija ŠEIT.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa).

Dokumenti

Datums: 2023. gada 26. maijs