Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notiks konkurss "Sakoptākā sēta"

Notiks konkurss "Sakoptākā sēta"

Lai izceltu skaisto, veiksmīgi īstenoto un veicinātu vides sakoptību, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes pagastos arī šogad apzināsim sakoptākās privātmājas, lauku saimniecības, uzņēmumus, krāšņākos balkonus un pašvaldības iestādes.

Skaisti dārzi un sakoptas teritorijas priecē un rosina sekot labajam piemēram. Piedalīšanās konkursā ir iespēja dalīties priekā par pašu un kaimiņu paveikto, saņemt atzinīgus vārdus, konkursa noslēguma pasākumā satikties ar domubiedriem un kopā doties iedvesmas braucienā uz skaistajiem dārziem.

Pieteikumus konkursam “Sakoptākā sēta” gaidīsim Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes pagastu klientu apkalpošanas centros vai e-pastā vecpiebalga@cesunovads.lv no 10. līdz 25.jūlijam.

Kā paredz konkursa nolikums, izvirzīšana konkursam jāsaskaņo ar īpašnieku vai apsaimniekotāju.

Konkursa nolikums
Pieteikums

 

Datums: 2024. gada 5. jūlijs