Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pagarina termiņu sabiedrības viedokļa sniegšanai par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Cēsu novadā

Pagarina termiņu sabiedrības viedokļa sniegšanai par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Cēsu novadā

Lai novērstu riskus videi, tai skaitā bioloģiskai daudzveidībai, cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī ņemot vērā vietējās zemkopības tradīcijas, Cēsu novada pašvaldība plāno turpmākos desmit gadus aizliegt visā Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. Ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir organismi, kuru ģenētisko materiālu mākslīgi modificē, piešķirot tam jaunas īpašības (piemēram, lai palielinātu auga izturību pret slimībām, kukaiņiem vai sausumu, uzlabotu pārtikas kvalitāti, palielinātu kultūrauga ražīgumu). Novada iedzīvotāji aicināti iesniegt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Cēsu novada administratīvajā teritorijā 30 dienu laikā no publikācijas ievietošanas Cēsu mājas lapā ienesot tos klātienē vai elektroniski nosūtot

  • Cēsu novada pašvaldībā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv
  • Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: amata@cesunovads.lv
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: jaunpiebalga@cesunovads.lv
  • Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatne, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: ligatne@cesunovads.lv
  • Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: pargauja@cesunovads.lv
  • Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads; elektroniskā pasta adrese: priekuli@cesunovads.lv
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: vecpiebalga@cesunovads.lv

 

Datums: 2022. gada 29. jūnijs