Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Paldies no "Pūra lādes"

Paldies no "Pūra lādes"

Taurenes Kultūras namā norisinājās svinīgs svētku pasākums “Pateicību pūra lāde”.

Svētku koncertā priecēja amatiermākslas kolektīvi, folkloras kopa “Praulits” un muzikālais tandēms “Mūžam zaļi”.

Paldies teikts pirmskolas skolotājiem, darbiniekiem, pirmsskolai “Asniņš” un atbalstītajiem: Pirmsskolas “Asniņš” skolotājiem un darbiniekiem – Aldim Driķim, Ingai Vīlipai-Janušonei, Ivaram Žagaram. Dainai Šmitei, biedrības “Pakāpies” vadītājai, Taurenes pagasta bibliotēkas kolektīvam, Andim Saliņam un Valdim Grinbergam.

Paldies no “Pateicību pūra lādes” teikts pagasta ļaudīm par sirsnību, izpalīdzību, sapratni, par nesavtīgu darbu, sirds siltumu un enerģiju, lai pagasta dzīve kļūtu labāka: Dacei Strazdiņai, Ilzei Kaulai, Taurenes komunālās saimniecības vadītājam Agrim Veipānam ar kolektīvu, Judītei Graudiņai, Dainai Slaidiņai, Normundam Kamarūtam, Ellai Pavlovai un Nikolajam Jankevičam.

Paldies amatiermākslas kolektīviem un viņu vadītājiem, un ļaudīm, kas atbalsta kultūru un kultūras dzīvi pagastā, novadā tika teikts: Jauktajam senioru klubiņam “Randiņš”, Solveigai Vītoliņai, Aijai Ziņģītei, Gunita Gedroicai–Jurago, Uldim Blīgznam, Tomam Ņizinam, Lilitai un Valentīnam Katiņiem, Valdai Sakenfeldei, Ingai Račilai, Mārim un Gatim Kondratjeviem, kā arī Aigai Kalniņai.

Paldies par atbalstu un darbošanos uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas savu darbu ir ieguldījuši, lai pagasta dzīve būtu labāka, skaistākā, pilnvērtīgāka: Renitai Aukšmukstei, Zinaīdai Vīlipai, Aināram Oļševskim, “VIVA 5” kolektīvam – Valdai Pētersonei, picērijai – “Meistars un Margarita” Vinetai Radziņai, Ērikai Mālderei un Aigarim Lankevičam, uzņēmumam “Zemenītes sniegā” – Indrai Pasekai, Lienei Valcerei – Jonītei un Ģirtam Grozam.

No “Pateicību pūra lādes” paldies teikts cilvēkiem, par kuriem saņemti ļoti daudz labi vārdi un pateicības par sirsnību, labestību, palīdzību, iejūtību, entuziasmu un degsmi par savu darbu, par saviem iedzīvotājiem un par savu pagastu. Dainai Skrastiņai, Aijai Krēsliņai, Inetai Rūnikai, Dacei Potašai, Sarmītei Lielajai, Mārītei Šķēlei un Gintai Babrei.

 

Datums: 2023. gada 28. novembris