Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piebaldzēni pulcējas sarunām

Piebaldzēni pulcējas sarunām

Pērnā gada izskaņā ap valsts svētku laiku piebaldzēni saņēma pacilājošu ziņu – Piebalgas kultūrtelpa ir iekļauta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ko īsti tas nozīmē, kādus pienākumus tas uzliek, un kādas iespējas piebaldzēniem tas dod – to taujājuši daudzi Piebalgas ļaudis. Lai runātu par kopīgām vērtībām, par piederību, par vienojošo un atšķirīgo, par mīlestību pret Piebalgu no viena gala līdz otram, slātavieši un čangalieši sanāca kopā uz piebaldzēnu sarunām.

“Ja Dievs, kā sacīt jāsaka, kādu vietu ir vēlējis gaišumam un glīšumam, 
tad tā ir Piebalga – no viena gala līdz otram.” 
(Dzidra Kuzmane)

Sanākuši bija vairāk nekā pussimts piebaldzēnu – gan no Čangalienas, gan Slātavas, gan Rīgas, gan Cēsīm. Par paveikto darbu, gatavojot Piebalgas kultūrtelpas pieteikumu Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, klātesošajiem stāstīja darba grupas vadītājs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, par pienākumiem un attīstības iespējām, Piebalgas kultūrtelpai esot šajā sarakstā, – Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja Līva Grudule, bet ar plašāku skatu par to, kā Piebalgas kultūrtelpu nest tālāk nākamībā un kā Piebalgai attīstīties kopumā, ņemot vērā šodienas iespējas, savu redzējumu pauda sociālantropoloģe Agnese Cimdiņa un jaunais uzņēmējs Kārlis Apalups.

Diskusiju gaitā savu viedokli pauda daudzi sanākušie, bet noslēgumā visi bija vienisprātis – piebaldzēniem ir jādibina sava biedrība, kas aptvertu ne vien kultūras jomu, bet radītu platformu piebaldzēnu kopīgam darbam novada attīstībai, ņemot vērā lielo potenciālu, kas nav balstīts tikai un vienīgi bagātīgajā mantojumā, bet cilvēkos, kas Piebalgā mīt šodien.

Jau tuvākajā laikā Piebalgas un Cēsu novada sociālajos medijos publicēsim informāciju par biedrības dibināšanas laiku. Ja vēlies iesaistīties un līdzdarboties tās dibināšanā, aicinām aizpildīt līdzdalības anketu, kas atrodama ŠEIT. Aicinām nākt pulkā, jo šis ir īstais brīdis, kad Piebalgai būt vienotai. Mēs, piebaldzēni, apzināmies un novērtējam savu dažādību un atšķirīgumu, bet vienlaikus saprotam, ka lielākus darbus Piebalgā varam veikt tikai kopīgi. Mēs paveiksim tik daudz, cik liels būs mūsu gribasspēks! Uz tikšanos!

Piebaldzēnu sarunu rīkotāji.

 

Datums: 2024. gada 15. maijs