Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piedalies aptaujā par enerģijas lietošanas paradumiem!

Piedalies aptaujā par enerģijas lietošanas paradumiem!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Cēsu novada pašvaldības pilngadīgo iedzīvotāju enerģijas lietošanas paradumus un to ietekmējošos faktorus.

Aptaujā ir iekļauti jautājumi par pārvietošanos, atkritumu apsaimniekošanu, enerģijas un resursu izmantošanu un vēlmi rīkoties, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti pašvaldības klimata un enerģētikas stratēģijas izstrādē. Aptaujas aizpildīšana ir anonīma un aizņems aptuveni 15-20 minūtes. Atbildes tiks publicētas tikai apkopotā veidā.

Vairāk par CommitClimate projektu varat uzzināt Cēsu novada pašvaldības mājaslapā vai projekta mājas lapā šeit.

Projekts "Ceļā uz enerģētikas pāreju un klimata neitralitāti Baltijas jūras reģiona pašvaldībās (CommitClimate)" tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (Interreg BSR) programmas 2021.-2027.gadam norises laikā.

Aptauja pieejama ŠEIT.

Datums: 2023. gada 27. decembris