Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pieņemta kārtība par vecāku maksu interešu un profesionālās izglītības programmās Cēsu novadā

Cēsu novada dome apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējuma maksu par deviņiem kalendārajiem mēnešiem gadā profesionāls ievirzes izglītības programmās, kuras tiek īstenotas Cēsu pilsētas Mākslas skolā, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā, Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolā, Dzērbenes vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā, Vecpiebalgas vidusskolā, Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 

Līdzfinansējumu par desmit kalendārajiem mēnešiem gadā maksā izglītības programmās, kuras tiek īstenotas Cēsu pilsētas Sporta skolā. 

No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas apguvi atbrīvo, ja:

  • audzēknis ir persona ar invaliditāti;
  • bērnam nodibināta aizbildnība;
  • audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā;
  • Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi, kuri ģimnāzijā iegūst vispārējo izglītību un paralēli Cēsu pilsētas Sporta skolā apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu;
  • audzēkņi, kuri uz laika periodu līdz trīs gadiem mācās un trenējas ārpus Latvijas, startē Cēsu pilsētas Sporta skolas sacensību kalendārajā plānā iekļautajās sacensībās un izpildījuši rezultativitātes kritērijus.

Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni līdzfinansējuma maksa tiek samazināta par 50% katram bērnam.

Atvieglojumsu apmērs 25% apmērā tiek piešķirts, ja skolā mācās divi vienas ģimenes bērni. 

Ja audzēknis attaisnoti (ārsta izziņa) nav apmeklējis nodarbības, un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, tad par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

 

Datums: 2022. gada 21. jūnijs