Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākusies pieteikšanās dalībai "SINERGIA: industriālās simbiozes inovāciju akceleratorā"

Sākusies pieteikšanās dalībai "SINERGIA: industriālās simbiozes inovāciju akceleratorā"

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs uzsācis dalībnieku uzņemšanu "SINERGIA: industriālās simbiozes inovāciju akceleratorā", ko īsteno kopā ar biedrību "CLEANTECH LATVIA". Akceleratora mērķis ir veicināt aprites ekonomikas inovāciju attīstību Latvijā, radot risinājumus ražošanas uzņēmumu atlikumu un blakusproduktu apsaimniekošanai.

Programma tiks īstenota trīs kārtās. Līdz 28.jūnijam atvērta pieteikšanās dalībai akceleratora pirmajā kārtā, kas norisināsies gadu – līdz 2025.gada jūlijam.

Pirmajā kārtā dalībnieki meklēs inovatīvus risinājumus un lietojumu divu Latvijas ražošanas uzņēmumu radītajiem atlikumiem un blakusproduktiem. SIA "Valmiermuižas alus" programmā vēlas atrast veidus, kā izmantot alus ražošanas procesā radušos blakusproduktus – drabiņas, šķidro raugu un olbaltumvielas. Savukārt AS "Valmieras stikla šķiedra" izaicinājums vērsts uz ražošanas blakusprodukta – sintētiskā ģipša – sagatavošanu tālākai izmantošanai.

Dalībai programmā aicināti pieteikties Latvijā dibināti mazie un vidējie uzņēmumi, jaunuzņēmumi, kā arī privātpersonas, kuras pārstāv minētajiem izaicinājumiem atbilstošas nozares vai kurām ir idejas vai risinājumu iestrādes, kas atbilst ražošanas uzņēmumu definētajiem izaicinājumiem. Dalībai akceleratorā var pieteikties individuāli vai komandās. Katrā programmas kārtā tiks uzņemtas divas komandas, kuru sastāvā būs ne vairāk kā seši dalībnieki.

Pieteikšanās dalībai akceleratorā ŠEIT.

Programmā tiks veidotas starpdisciplināras komandas, kuru vadība būs uzņēmumu jeb izaicinājumu devēju rokās, dodot akceleratora dalībniekiem unikālu iespēju meklēt risinājumus kopā ar Latvijas ražotājiem. Akcelerators vērsts uz sadarbības veidošanu starp dažādu nozaru uzņēmumiem un citiem tirgus dalībniekiem, tādējādi veidojot industriālo simbiozi.

Lai palīdzētu komandām sasniegt labāko rezultātu, katra akceleratora kārta tiks sākta ar dalībnieku mācībām par aprites ekonomiku, sistēmisko domāšanu, finanšu pratību u.c. Mācībām noslēdzoties, komandām tiks piedāvātas mentoringa sesijas un finansiāls atbalsts tālākai risinājumu attīstībai. Akcelerācijas programmas mācības un darbnīcas tiks organizētas gan klātienē SIA "ZAAO" telpās, gan tiešsaistē. Programmas valoda – latviešu.

Plānots, ka akceleratora otrā kārta norisināsies no 2025.gada februāra līdz 2025.gada oktobrim, savukārt trešā kārta – no 2025.gada oktobra līdz 2026.gada jūnijam. Līdzīgi kā pirmajā kartā, katrā nakamajā kārtā tiks uzņemtas divas komandas, risinot vienu no diviem vietējo ražošanas uzņēmumu iepriekš definētajiem izaicinājumiem, tādējādi kopumā visa akceleratora laikā tiks atrisināti seši dažādi ražošanas uzņēmumu radīto atlikumu un blakusproduktu izaicinājumi.

Vairāk informācijas par uzņemšanas kritērijiem un programmas norisi ŠEIT.

Akcelerācijas programma izstrādāta Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētā projektā "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014), kas tiek īstenots ar ES un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar 22 sadarbības partneriem, lai samazinātu atkritumu rašanos, ieviešot pasākumus, kas palīdzētu uzlabot materiālu reģenerāciju un apriti, kā arī samazināt ekonomikas ietekmi uz vides piesārņojumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028.gadam noteiktos pasākumus.
Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo ES vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne ES, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Datums: 2024. gada 13. jūnijs