Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākusies publiskā apspriešana par novada attīstības dokumentiem

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2036.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 2.redakciju. Dokumenti nodoti sabiedriskajai apspriešanai no 27.jūnija līdz 29.jūlijam.

Ceturtdien, 14.jūlijā, plkst.18.00 norisināsies publiskās apspriešanas sanāksme gan neklātienes, gan klātienes formātā. Informācija par sanāksmi sekos drīzumā.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2036. gadam un Attīstības programmu 2022.-2028.gadam. Dokumenti pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un klātienē novada klientu apmeklēšanas centros (dokumentu izskatīšana veicama pēc iepriekšēja pieraksta):

  • Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr. 64161800);
  • Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64127935);
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64162440);
  • Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64155636);
  • Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64134426);
  • Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 66954881);
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov. (tāl. nr. 64107279).

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem aicinām iesniegt līdz 2022.gada 29.jūlijam:

  • Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros darba dienās atbilstoši iestāžu darba laikam;
  • Sūtot pa pastu uz adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101;
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@cesis.lv.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes 16.06.2022. sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 354 “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2036.gadam un Cēsu novada attīstības programmas 2022. – 2028.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu novada Attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Krišjāni Baltpurviņu (27809705, krisjanis.baltpurvins@cesunovads.lv) vai Attīstības pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu (26653680, dace.eihenbauma@cesunovads.lv).

 

Datums: 2022. gada 27. jūnijs