Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgā vērtēs sakoptākās sētas

Vecpiebalgā vērtēs sakoptākās sētas

Vecpiebalgā, turpinot ierasto tradīciju, arī šovasar apvienības pārvaldes pagastos apzināsim sakoptākās privātmājas, lauku saimniecības, uzņēmumus, krāšņākos balkonus un pašvaldības iestādes.  

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Sakoptākā sēta” mērķis ir nemainīgs – ieinteresēt iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus, veicināt videi draudzīgu īpašumu apsaimniekošanu un popularizēt sakoptākos īpašumus gan novadā, gan ārpus tā.  

Pieteikumi konkursam iesniedzami no 10. līdz 25.jūlijam

  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā; 
  • Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes pagastu valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros; 
  • sūtot uz e-pasta adresi vecpiebalga@cesunovads.lv

Konkursa nolikums paredz, ka izvirzīšana konkursam jāsaskaņo ar īpašnieku vai apsaimniekotāju. 

Visus pagājušā gada konkursa dalībniekus šovasar aicināsim ekskursijā uz Latgales skaistajiem dārziem. 

Dokumenti

Datums: 2023. gada 30. jūnijs