Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vienota siltumapgādes pakalpojumu sniegšana Cēsu novadā

Vienota siltumapgādes pakalpojumu sniegšana Cēsu novadā

Lai izstrādātu un noteiktu vienotu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas sistēmu visā Cēsu novadā, izņemot Cēsu pilsētu, Cēsu novada dome 14.septembrī pilnvarojusi SIA "Līgatnes komunālserviss" šī pakalpojuma sniegšanai.

Vienota siltumapgādes sistēmas ieviešana nodrošinās siltumenerģijas piegādi nepārtrauktai pakalpojumu sniegšanai ēku, būvju apsildei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī siltumapgādes tīkla un infrastruktūras uzturēšanai, apkalpošanai, atjaunošanai un rekonstrukcijai.

SIA "Līgatnes komunālserviss" līdz 2024.gada 8.janvārim uzdots veikt esošās Cēsu novada siltumapgādes sistēmas izvērtēšanu un izstrādāt rīcības plānu. Tāpat, izstrādājot vidēja termiņa stratēģiju, ņemt vērā rīcības plānu vienota siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas sistēmas izveidei un īstenošanai.

Datums: 2023. gada 19. septembris