Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes sporta laukumā uzstādīti jauni basketbola grozi

Dzērbenes sporta laukumā uzstādīti jauni basketbola grozi

Veiksmīgi realizēts kopienu iniciatīvu projekts Dzērbenē "Dzērbenes sporta laukuma inventāra atjaunošana" Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas teritorijas sporta laukumā.

Projekta mērķis bija uzlabot Dzērbenes sporta laukuma inventāru, kā arī popularizēt aktīvu dzīvesveidu un veicināt Dzērbenes un apkārtnes iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju, tādejādi palielinot vietējās kopienas piederības sajūtu vietai.

Projektā Dzērbenes sporta laukuma teritorijā uzstādīti jauni basketbola grozi. Līdz šim sporta laukumā atradās novecojuši basketbola grozi, kas vairs nebija droši lietošanai.

Sporta laukums atrodas pamatskolas teritorijā, kas nav slēgta un ir pieejama ikvienam interesentam. Šeit sporto gan pamatskolas audzēkņi, gan vietējie iedzīvotāji, kas iesaistījās arī basketbola grozu izgatavošanā.

Projekta īstenošanas rezultāti būs ilgtspējīgi un, atbilstoši pašvaldības redzējumam, lauku teritorija tiek pielāgota un attīstīta mūsdienu prasībām un tendencēm.

Projektu realizē biedrība "KUULtūrisms", ko finansiāli atbalsta Cēsu novada pašvaldība. Projekts īstenots pateicoties "Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursam".

Realizētā projekta kopējās izmaksas sastāda 634 49 EUR. No tiem 612 85 EUR ir projekta atbalstītā summa.

Projekts īstenots ar Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas, Dzērbenes saimnieciskā dienesta vadīta Andra Laumaņa un iedzīvotāju Andra Eglīša, Ulda Paseka un Indra Pasekas atbalstu.

Datums: 2023. gada 30. novembris