Uzņēmējdarbība

MĀCĪBAS BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS RAŽOTĀJIEM

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 56 stundu bezmaksas mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.
Mācību sākums plānots 16. martā tiešsaistē ZOOM platformā (kamēr nav iespējams mācības rīkot klātienē). Mācības notiks 1-2x nedēļā (vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas). Plānotais mācību norises periods no 16. marta līdz 28. maijam. Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. martam. Informācija par mācībām arī www.laukutikls.lv https://ej.uz/mdfc
Plašāka informācija un pieteikšanās zvanot vai rakstot: Dace Kalniņa 28381477, dace.kalnina@llkc.lv, Gunda Kazerovska 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
Mācību kursa tematiskais saturs:
– Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība;
– Saimniecības resursu izvērtējums bioloģiskās augkopības produkcijas ražošanai;
– Saimniecības resursu izvērtējums bioloģiskās lopkopības produkcijas ražošanai;
– Piemērotāko mājlopu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums. Svarīgāko mājlopu sugu turēšana un ēdināšana;
– Piemērotāko kultūraugu sugu un šķirņu izvēles principi un vispārējs raksturojums;
– Saimniecības ražošanas plāna izstrādes pamatprincipi;
– Kultūraugu mēslošana, augu aizsardzība;
– Augsnes auglības noteikšana (pēc augšņu kartēm un dabā), augsnes ielabošanas plāna izstrāde;
– Augu maiņas nozīme un plānošana. Augsnes apstrādes paņēmieni;
Mācības vadīs zinoši un pieredzes bagāti lektori dažādās lauksaimniecības jomās:
Māris Narvils, LLKC vecākais eksperts dārzkopībā, agronoms, bioloģiskās lauksaimniecības entuziasts un permakultūras dārza saimnieks;
Andra Seredina, LLKC Cēsu konsultāciju biroja konsultante lopkopībā, veterinārārste;
Valters Dambe, LLKC augkopības konsultants, agronoms;
Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja;
Valentīna Pole, APP “Dārzkopības institūta” pētniece, plaša profila dārzkopības speciāliste un eksperte.
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Saistītie raksti

Back to top button