Uzņēmējdarbība

MĀCĪBAS PAR ZĀLĀJU BIOTOPU APSAIMNIEKOŠANAS METODĒM

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē mācības lauksaimniekiem apliecības iegūšanai par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm.
Mācību norises vieta: LLKC Cēsu konsultāciju birojā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Mācību laiks: 14. un 21. maijā plkst.10.00.
Mācību struktūra: Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
Dalība mācībās ir bez maksas.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.
Plašāka informācija un pieteikšanās: Dace Kalniņa, tālr. 28381477, e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv
Mācības LAP mācību projektā tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Saistītie raksti

Back to top button