Pārvaldes jaunumi

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENA PIEBALGĀ

Kas ir Mājas kafejnīcu dienas? Uz vienu vai divām dienām saimniecību pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām. Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt interesantu kultūras programmu. Katra lauku sēta ģimenes lokā vai/un ar draugiem sagatavo savu īpašo piedāvājumu: cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu utt.) un kopā ar kafiju/tēju piedāvā apmeklētājiem. Par sagatavoto produktu tiek saņemta samaksa, lai varētu segt produktu iegādes izdevumus, taču tas nav komercializēts peļņas avots un ir vērsts uz kopienas sadarbību. Katra saimniecība prezentē savas mājas – kafejnīcas nosaukumu un arī piedāvātais produkts tiek pasniegts ar tam raksturīgajām kultūras īpašībām un stāstu. Lai piesaistītu plašāku sabiedrības loku un ģimenes ar bērniem, tiek rīkotas dažādas kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu spēlēšana u.c. (Ceļotājs 2021)

Šogad arī Vecpiebalga atsaucas aicinājumam un kopā ar Jaunpiebalgu veido savu “Mājas kafejnīcas Piebalgā” dienu, kuras laikā būs iespējams apmeklēt desmit dažādus uzņēmējus (sešus Vecpiebalgas pusē, četrus – Jaunpiebalgas), kas laipni sagaidīs viesus jau pavisam drīz 17.07.2021. Ideja par kopēju pasākumu meklējama centienos akcentēt Piebalgas vārdu jaunā Cēsu novada ietvaros – tā ir daļa no jau iesāktajiem darbiem un akcijām, kā, piemēram, “Tava diena Piebalgā”, “Piebalgas ainavu ceļi” un nu jau “Mājas kafejnīcu diena Piebalgā”.
Atbraucot tu varēsi brīnīties, ko piebaldzēns māk savam viesim likt galdā!
Savu vizīti pieteikt un dalībnieku sarakstu, kā arī paredzētās aktivitātes iespējams aplūkot https://www.visitvecpiebalga.lv/m%C4%81jas-kafejn%C4%ABcas . Pirms apmeklējuma obligāta pieteikšanās.
Viesus 17. jūlijā gaidīs mājas kafejnīcas:
“Mosties radītpriekam” (Jaunpiebalgas ”Jaunmostenēs”)
“Garšu baudas Gaujmalā” (Gaujas ielā Jaunpiebalgas pagastā)
“Miera Vieta” (Jaunpiebalgas pagasta “Tīrumjānēnos”)
Dabas restorāns “Glaunā galma pilieni” Jaunpiebalgas Vanagkalnā
“3×9 zālītes” Kaives pagastā
Radošā māja MEMBERI Dzērbenes pagastā
“Piebalgā ievākts medus” (“Upmaļos” Vecpiebalgas pagastā)
“Piebalgas kūpinātava” (ražotnē Taurenē)
“Sveču māja” Vecpiebalgas muižas parkā Inešos
“Bitītes” (Kaives pagasta “Baltgalvjos”)

Saistītie raksti

Back to top button