IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām

Publikācijas datums
01.oktobris 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojuma līgums, kura paredzama līgumcena ir vienāda ar 4000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 4200 EUR
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963
Vecpiebalgas katlumāja – Andris Lapiņš tālr. 29153574
Identifikācijas numurs
VNP-2014/24
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām
CVP kods
7721100-2
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 m3 malkas šķeldošanu
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts

Saistītie raksti

Back to top button