IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām

Publikācijas datums 05.10.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Taurenes katlumāja: Guntis Eglītis, tālr.20232963;

Dzērbenes katlumāja: Viesturs Melbārdis, tālr.20242023

Identifikācijas numurs VNP 2016/20
Paredzamā iepirkuma priekšmets Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada pašvaldības katlumājām”
CVP kods 77211000-2
Piedāvājums spēkā līdz 2016.gada 17.oktobrim plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button