IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām

Publikācijas datums
07.novembris 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963,
Vecpiebalgas katlumāja – Aivars Avens tālr. 29153574
Identifikācijas numurs
VNP-2012/25
Paredzamā iepirkuma priekšmets Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām”
CVP kods
77211000-2
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 20.novembrim plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1m3 malkas šķeldošanu
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts .

Saistītie raksti

Back to top button