IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Materiālu iegāde siltumtīklu rekonstrukcijai Vecpiebalgā

Publikācijas datums
22.marts 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20000 latu
Iepirkuma veids
Piegāde
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/6
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Materiālu iegāde siltumtīklu rekonstrukcijai Vecpiebalgā”
CVP kods
44160000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 02.aprīlim plkst. 10.30
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit

Saistītie raksti

Back to top button