IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Materiālu iegāde siltumtīlklu izdbūvei Taurene

Publikācijas datums
30.aprīlis 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Identifikācijas numurs
VNP-2015/09
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Materiālu iegāde siltumtīlklu izdbūvei Taurene”
CVP kods
44160000-9
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 14.maijam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit… 
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button