IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Vecpiebalgas novada medību kolektīviem

Publikācijas datums
05.septembris 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā 
Iepirkuma veids
Piegāde
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona izpilddirektors Hugo Duksis, tel. 29366057, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/23
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Vecpiebalgas novada medību kolektīviem
CVP kods
42513200-7
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 16.septembrim plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji zemākā cena
Pielikumi Nolikums
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button