DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJSPārvaldes jaunumi

MĒS PROTAM RADĪT SVĒTKUS!

Augusts 2018. Priekšsēdētāja sleja.

Mēs protam radīt svētkus!

Svētku nedēļa ir noslēgusies un ar gandarījumu varu teikt – nu jau septītā saiešana slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis” izdevās lieliska. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs cienām un kopjam savas tradīcijas. Turklāt mūsu novada vēsture un arīdzan šā laika esamība liek pret to izturēties ar īpašu atbildību.

Šī gada saiešana bija īpaša ar vairākiem aspektiem. Ar to, ka tā notika mūsu valsts simtgades zīmē. Droši un ar lepnumu varam teikt, ka šis bija mūsu novada veltījums mūsu Latvijai dzimšanas dienā. Līdzīgi, kā citos novados. Jo Latvija ir bagāta ar to, ka tajā dzīvo tik dažādi ļaudis ar dažādām kultūras tradīcijām un mums ir ko rādīt citiem. Saiešana bija īpaša arī ar to, ka šajā gadā galveno organizatorisko darbu, ieskaitot programmas izveidošanu, paveica mūsu pašu cilvēki – kultūras nodaļas dāmas, tostarp Zigrīda Ruicēna, Agnese Caunīte-Bērziņa, Ginta Babre, Daina Šmite un Sarmīte Beķere, neiztrūkstoši savu artavu amatnieku tirgus organizēšanā deva Dagnija Kupče un Benita Zvejniece, ar savu organizatorisko pienesumu aktīvi līdzdarbojās Edžus Ķaukulis, savu radošo talantu izcili nodemonstrēja mūsu pašu kinoentuziasts Aldis Slišāns, lieliskus ģimeņu svētkus sarīkoja mūsu Agitas – Šulca un Brauere ar bērnudārza kolektīvu. Un daudzi citi, kuri palīdzēja, lai šie svētki būtu izdevušies. Paldies Jums!

Saiešana slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis” ir īpaša arīdzan ar to, ka tajā vairāku dienu garumā visos mūsu novada pagastos – gan Taurenē, gan Kaivē, gan Dzērbenē, gan Inešos, gan Vecpiebalgā – katrs var atrast ko tīkamu un sirdij tuvu tieši sev. Vai tie būtu mūsu pašdarbnieku kolektīvu radītie sirsnīgie priekšnesumu vai augstas raudzes profesionāli mākslinieki, vai tā būtu jau ilgi gaidīta atkalsatikšanās kādā no tradicionālajiem pasākumiem, vai jaunas un pārsteidzošas emocijas kādā īpašā tieši šajā gadā rīkotā pasākumā.

Taču jau tūliņ pat mums jāsāk domāt par to, kādus svētkus mēs gribam nākamgad. Jo paši jau vien to latiņu esam tik augstu uzlikuši. Esmu drošs, ka mūsu radošā organizatoru komanda atkal un atkal Jūs patīkami pārsteigs!

Indriķis Putniņš,
domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button