DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

MIERU UN VESELĪBU, LATVIJAS VALSTS SVĒTKUS SAGAIDOT!

Novembris 2020. Priekšsēdētāja sleja.
Godātie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Novembris, kā ik gadu, ir mūsu valsts svētku laiks, kad pieminam gan mūsu brīvības cīnītājus, kas izcīnīja un nosargāja mūsu valsts brīvību, gan atzīmējam pašas neatkarīgās Latvijas valsts dzimšanas dienu – šogad jau 102.! Šis 2020. gads ir īpašs nevis ar pašu svētku svinēšanu, bet gan ar notikumiem visā pasaulē, arī pie mums, kad ikdienu pavadām pandēmijas ēnā. Šis gads vēsturē ieies kā lielu pārbaudījumu un pārdzīvojumu gads. Ļoti gribētos cerēt, ka nākamajos gados uz šo Latvijas valsts simt otro gadu mēs varēsim paraudzīties ar vieglu nopūtu, ka esam to pārdzīvojuši, no tā esam mācījušies un rūdījušies, lai nekad nekas tāds nebūtu jāpiedzīvo.
Kad sagaidām valsts svētkus, bieži vien atskatāmies uz aizvadīto gadu un uz to, ko mēs viens otram – valsts iedzīvotājiem, iedzīvotāji valstij – esam devuši un varētu dot. Arī es nereti esmu aicinājis paraudzīties mums katram pašam uz sevi un uz to, ko mēs esam devuši savai Latvijai. Un ko mēs varam dot. Šis gads šajā ziņā nav citādāks. Un esmu pārliecināts, ka šajā brīdī, kad apstākļi ir tik spiedīgi un sarežģīti, kad mums ir jāpārkārto savas ikdienas gaitas, pats svarīgākais, ko varam savai valstij un savai sabiedrībai dot, ir būt likumpaklausīgiem un ievērot visus tos nu jau šķietami apnicīgos drošības noteikumus, kas palīdz ierobežot mums vēl tik maz zināmā vīrusa izplatību. Jo paklausīgāki mēs būsim, jo atbildīgāk rīkosimies, jo vairāk pasargāsim katrs pats sevi, savus tuvākos, līdzcilvēkus novadā un ļaudis visā Latvijā. Tā šogad būtu vislabākā dāvana mūs Latvijai tās dzimšanas dienā. Vienlaikus dāvana mums pašiem. Turklāt šāda atbildīga rīcība nav nekas sarežģīts vai neiespējams. Tas ir ļoti vienkārši izpildāms, tikai pašiem jāgrib.
Vecpiebalgas novada iedzīvotāji – kaivēnieši, dzērbenieši, taurenieši, inešnieki, vecpiebaldzēni! Mūsu vidū ir novadnieki, kurus Jūs esat virzījuši pašvaldības apbalvojumiem, kā ikkatru gadu, kad valsts svētkos suminām savus līdzcilvēkus. Šos novadniekus vēlos īpaši sveikt un izteikt lielu pateicību par to, ko Jūs savā ikdienā darāt, lai mēs savā novadā justos labi, lai tādējādi kopīgiem spēkiem stiprinātu mūsu Latvijas valsti. Paldies Jums par to!
Novada ļaudis! Vēlu visiem stipru veselību un možu garu! Sveicu Jūs Latvijas valsts 102. gadadienā un Brīvības cīņu 101. gadadienā!
Dievs, svētī Latviju!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button