ProjektiPROJEKTI 2009. GADS

Modernizēs dabaszinātņu kabinetus Vecpiebalgas vidusskolā

 Modernizēs dabaszinātņu kabinetus Vecpiebalgas vidusskolā

Vecpiebalgas pašvaldībā ir sāktas aktivitātes, lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vecpiebalgas vidusskolā».
Šopavasar Vecpiebalgas pagasta padome saņēma uzaicinājumu iesniegt dokumentus Valsts izglītības attīstības aģentūrai par projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma saņemšanu. Projekta kopējais finansējums ir Ls 98 445, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir Ls 83 633, pašvaldības līdzekļi – Ls 10332.
Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas (prioritārie priekšmeti) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Vecpiebalgas vidusskolā plānota četru telpu renovācija, kā arī iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.
Četros mācību priekšmetu kabinetos ir paredzēts veikt renovācijas darbus, kas saistīti ar to piemērošanu nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanai, tai skaitā elektroinstalācijas nomaiņa vai papildināšana, ventilācijas uzlabošana, mēbeļu iegāde un uzstādīšana. Iecerēts izveidot 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu un sagādāt nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un ķīmijā (laboratorijas trauku komplektus, vielas, materiālus, modeļus, kolekcijas un preparātus).
Projekta vadības grupa ir sākusi darbu pie iepirkumu dokumentācijas un specifikāciju sagatavošanas kabinetu renovācijas darbiem un mēbeļu iegādei.
(Biruta Grunska)

Saistītie raksti

Back to top button