IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Muzeja ēkas atjaunošana Kaives parkā

Publikācijas datums 04.04.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: Kaives pagasta komunālās saimniecības vadītājs Māris Bērziņš, tālr.: 26591112

Identifikācijas numurs VNP 2017/15 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Muzeja ēkas atjaunošana Kaives parkā
CVP kods 45260000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.09.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Pielikumi šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button