Izsoles

Nedzīvojamo telpu – ēkā „Inešu pamatskola” Inešos – nomas tiesību izsole

2020.gada 17.augustā  plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā notiks nomas tiesību izsole telpām 45.7 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Inešu pamatskola” Inešos, Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī  , Izsoles solis – 0,01 EUR Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 14.augusta plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv ,  tālr. 26115317 Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button