Izsoles

Nedzīvojamo telpu – ēkā „Pils” Inešos – nomas tiesību izsole

2020.gada 12.jūnijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 16.6 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,26 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 11. jūnija plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 – Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button