Izsoles

Nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs” nomas tiesību izsole

2021.gada 15.aprīlī plkst. 9:00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās “ Pilī”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, notiks nomas tiesību izsole telpai 10.4 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Sabiedriskais centrs ” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 15.aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē “Pilī”, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pagasta pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button