Izsoles

Nedzīvojamo telpu ēkā „Tauriņi” nomas tiesību izsole

2021.gada 21.jūlijā plkst. 9:00 Dzērbenes pagasta pakalpojumu centrā „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 78.1 m² platībā ēkā „Tauriņi 2” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,05 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 20.jūlija plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pakalpojumu centrā „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, vai elektroniski, nosūtot uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv . Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button