Izsoles

Nedzīvojamo telpu – ēkā „Vecmuiža” Taurenē – nomas tiesību izsole

2020.gada 15.jūnijā plkst. 9:00 Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 45.0 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Vecmuiža” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,15 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.jūnija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 – Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button