Izsoles

Nedzīvojamo telpu īpašumā „Inešu pamatskola” nomas tiesību izsole

2021.gada 14.maijā plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, notiks nomas tiesību izsole telpām 250.3 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.maija plkst. 10:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, administrācijas sekretārei vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece

Saistītie raksti

Back to top button