Izsoles

Nedzīvojamo telpu ēkā „Zemnieki” nomas tiesību izsole

2021.gada 15.jūnijā plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, notiks nomas tiesību izsole telpām 40.4 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis 0,01 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 15.jūnija plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, administrācijas sekretārei vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button