Izsoles

Nedzīvojamo telpu īpašumā „Inešu pamatskola” nomas tiesību izsole

2021.gada 14.aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, notiks nomas tiesību izsole telpai 25.7 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 eiro
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.aprīļa plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, administrācijas sekretārei vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button